Logo
Menudeler Velkommen Menudeler Værdier & Pædagogik Menudeler Hvorfor_og_hvordan Menudeler Udflytning Menudeler Historie Menudeler Kontakt Menudeler
5x5
5x5 Hvorfor Deler Hvordan
5x5
Deler
Left_top Top Right_top
Left_fade
Deler KontaktStiplede_linjer Deler


Hele den indledende fase, hvor det afgøres, hvor et barn eventuelt skal anbringes, kaldes for visitation.

Når et barn skal på børnehjem, foregår det via et af Københavns Kommunes lokalcentre. Det er lokalcentret, der i første omgang har kontakten til den familie, der skal hjælpes. Lokalcentret foretager en vurdering af, hvilket socialpædagogisk tilbud, der vil være bedst for barnet og kan derefter rette henvendelse til os.

Hvis vi har en ledig plads, foretager vi en vurdering af, om barnet vil passe ind i vore rammer. Til at hjælpe os med denne vurdering har vi adgang til handleplaner, skoleudtalelser, psykologundersøgelser mm.

Derefter begynder en møderække, der skal sikre en grundig information både til os og til barnet og dets forældre:

 

5x5
  • Først indkaldes sagsbehandleren til møde for at give yderligere oplysninger og for at få praktiske aftaler på plads.

  • Derefter indkaldes forældre og sagsbehandler til et orienterende møde. Her vil barnets kommende kontaktpædagog på børnehjemmet også deltage.

  • Så inviteres forældre og barn ud for at se børnehjemmet og for at høre om, hvordan livet er her.

Nu kan barnets kontaktpædagog sikre, at alle de praktiske forhold er i orden, og indflytningen kan aftales.

 
Stiplede linjer

Peter Rørdamsvej 15 2400 København NV Tlf.: 35 81 73 87 ingrid.jensen@sof.kk.dk

Right_fade
Left_side Right_side
Left_buttom Buttom Right_buttom