Logo
Menudeler Velkommen Menudeler Værdier & Pædagogik Menudeler Hvorfor & Hvordan Menudeler Udflytning Menudeler Historie Menudeler Kontakt Menudeler
5x5
Deler Velkommen Deler Afdelingerne Deler Dagligdagen Deler Forældresamarbejde Deler Studerende Deler Huset_i_billeder
5x5
Deler
Left_top Top Right_top
Left_fade
Deler KontaktStiplede_linjer Deler

 

På mange måder opleves børnehjemmet som ét hus. Men det er opdelt i 2 afdelinger for at tilgodese de forskellige behov, der er i en gruppe børn og unge med et aldersmæssigt spænd fra 6 til 18 år.

Trappe

1. sal
Børnegruppen rummer børnene i aldersgruppen 6 til 14 år.  Der er normalt 8 børn i denne gruppe. Det er til denne gruppe, at de fleste indskrives.
Dagligdagen er struktureret og forudsigelig med vægt på den basale, udviklingsmæssige omsorg.
Fokusområderne er afklaring, omsorg, indsigt i egen situation, stabilitet og skolegang.
En af vore vigtigste opgaver er at sørge for, at der er personer omkring barnet, der har set hvilken situation det er i -  og som står klar med støtte.

Værelse Deler Værelse5x5 Toppen
Ungdomsgruppen rummer unge i aldersgruppen 14-18 år og består normalt af 8 unge. Toppens stue samt de fleste værelser ligger øverst i huset, deraf navnet.
De fleste unge kommer fra 1. sals-gruppen, men der indskrives også unge direkte til Toppen.
I naturlig forlængelse af den selvstændighedsproces der foregår i puberteten og unge-årene, søger vi at lære de unge at tage ansvaret for eget liv og til i sidste ende at skulle flytte fra børnehjemmet til egen bolig.


Toppens stue
Deler
Toppens køkken Deler Toppens stue
 
Stiplede linjer

Peter Rørdamsvej 15 2400 København NV Tlf.: 35 81 73 87 ingrid.jensen@sof.kk.dk

Right_fade
Left_side Right_side
Left_buttom Buttom Right_buttom