Logo
Menudeler Velkommen Menudeler Værdier & Pædagogik Menudeler Hvorfor & Hvordan Menudeler Udflytning Menudeler Historie Menudeler Kontakt Menudeler
5x5
Deler Velkommen Deler Afdelingerne Deler Dagligdagen Deler Forældresamarbejde Deler Studerende Deler Huset_i_billeder
5x5
Deler
Left_top Top Right_top
Left_fade
Deler KontaktStiplede_linjer Deler


Vi forsøger at inddrage børnenes forældre, i den udstrækning det er muligt, i de aktiviteter, der er omkring deres børn. Det kan dreje sig om skolekonsultationer, lægebesøg, tøjindkøb mm.
Der er også det løbende samarbejde om at få aftaler om barnets weekend- og feriebesøg på plads.

5x5

To gange om året afholdes forældremøder. Udover disse holder vi forældremøder efter vi har været på rejse med børnene, så forældrene kan få et indtryk af, hvordan turen er gået..

Forældrerådet mødes på børnehjemmet 4-6 gange årligt.

 
Stiplede linjer

Peter Rørdamsvej 15 2400 København NV Tlf.: 35 81 73 87 ingrid.jensen@sof.kk.dk

Right_fade
Left_side Right_side
Left_buttom Buttom Right_buttom