Kortest mulige svar på de mest sandsynlige spørgsmål.

Finder du ikke det, du søger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 

Har du en mistanke om omsorgssvigt?

Hvis man som borger skulle få viden om/have kendskab til bekymrende forhold for et hvilket som helst barn, man møder på sin vej, vil den korrekte handling være at underrette socialforvaltningen/rådighedsvagten i en kommune.

Er man usikker på, hvordan dette skal foregå, og har man et behov for at drøfte bekymringen med nogen først, er man altid velkommen til at kontakte os på telefon eller E-mail.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde 4 gange om året, samt efter behov. Bestyrelsen består af:

Formand: Tina Mastrup
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Frikke, Carsten Holst Bøtker, Søren Dahlstrøm.

Ved bestyrelsesmøder deltager desuden:

Forretningsfører, Forstander og en udpeget medarbejder.

 

 

"Jeg er et barn og det her er mit hjem. Altså er det et børnehjem."
- Pippi Langstrømpe

Fantasien om et børnehjem: Mange der hører ordet "børnehjem" tænker straks:

  • Uartige børn, som opfører sig så slemt, at de ikke kan bo hjemme.
  • Et hus med tremmer for vinduerne, sovesale og vand og brød.

Sådan er det heldigvis kun på film.

De børn, der flytter ind i Josephine Schneiders Hus, flytter primært ind, fordi deres forældre har problemer og udfordringer, med psykisk sygdom, alkohol- eller stofmisbrug, eller fordi forældrene ikke magter at sørge for deres børn, på en måde, så børnenes tarv varetages på en acceptabel facon.

Børnene har også deres at "slås" med, og pædagogerne i JSH forsøger at hjælpe med at finde muligheder for at støtte børnene, således at problemerne kan håndteres bedst muligt. Der kan være tale om støtte til konfliktløsning, hjælp til skolearbejdet, støtte til at udvikle venskaber, samt støtte til personlig udvikling.

Josephine Schneiders Hus er en stor villa, som ligger i et dejligt kvarter midt på Frederiksberg. Alle børnene har deres eget værelse, som de selv er med til at indrette. I Josephine Schneider Hus forsøger vi i det hele taget, at skabe en hverdag, med forudsigelige rammer (op om morgenen, morgenmad, madpakke med i skole, evt. klub eller andre fridtidsaktiviteter, socialt samvær med de andre beboere og pædagogerne, lektielæsning, aftensmad og "godnatritual" for hvert barn).

Læs mere om JSH og dagligdagen hos os her.

 

Fonden

Fonden for Josephine Schneiders Børnehjem er en Paraplyorganisation, der samordner og varetager alle institutionernes ejendomme og økonomi.

Se endvidere fondens hjemmeside.

 

Forretningsfører

Forretningsfører for Fonden og Josephine Schneiders Hus er:

Advokat Bjarne Johnsen
Valkendorfsgade 5.
Postbox 1031
1007 København K.
Tlf. 33131235 

 

Klager

Skulle der opstå en situation hvor en borger, bruger eller pårørende ønsker at klage over forhold, der angår Josephine Schneiders Hus, er man altid velkommen til at henvende sig med dette til institutionens ledelse. Dette kan gøres personligt i forbindelse med det daglige samarbejde eller pr. Tlf eller mail.

Skulle man have brug for yderligere klagemulighed, kan dette forgå til Socialtilsyn Syd, som er den afdeling af det Sociale tilsyn, der tilser forholdene på JSH.

Der er endvidere i forbindelse med oprettelsen af det Sociale tilsyn oprettet en "whistleblower-ordning".

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger i JSH vil blive opslået her på siden samt i dagspressen og relevante elektroniske medier.

Vi har pt ingen ledige stillinger.

Man er naturligvis altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Den vil typisk blive læst og arkiveret for evt. brug på et senere tidspunkt.

Så vidt det overhovedet er muligt, vil man altid modtage en kvittering for sin ansøgning.

 

Målsætning

Josephine Schneiders Hus har til opgave at skabe et miljø, som danner mulighed for, at det enkelte barn i tryghed, kan bearbejde og udvikle egne ressourcer, samt opnå indsigt og afklaring i forhold til familie, skole og netværk.

 

Opgaveskrivende?

NotesSkal du skrive opgave om anbragte børn?

Vi har løbende henvendelser fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner og studerende vedr. hjælp til opgaveskrivning. Vi vil meget gerne være med til at hjælpe og til at fastholde vigtigheden af sammenhængen mellem teori og praksis, både for os selv og for de mange studerende, der beskæftiger sig med området. Vi stiller derfor så vidt muligt altid op til små og større gruppeinterviews og oplæg.

Der er en stor søgning hos os vedr. sådanne seancer, og vi må i sjældne tilfælde derfor takke nej.

På forespørgsler om at få lov til at se børnenes værelser eller tale med børn og unge er svaret konsekvent "nej". Det er vigtigt, at vores børn og unge aldrig føler sig udstillet og "kigget på" i deres eget hjem!

 Vi siger også nej, når eksempelvis folkeskoleelever og andre meget unge mennesker, ønsker at besøge et "Børnehjem". Ikke fordi, vi ikke vil hjælpe, men fordi vi ønsker at beskytte vores børn og unge mod følelsen af at skulle "udstilles".

 

Personale

I Josephine Schneiders Hus er der ansat i alt 15 faste medarbejdere.

Pædagogisk personale
9 uddannede pædagoger
1 pædagogstuderende

Praktisk personale
1 køkkenleder
1 pedel
1 rengøringsassistent

Ledelse
1 stedfortræder
1 forstander

Desuden er der ansat 5-7 vikarer.

 

Praktikanter

Vi har altid en studerende i ½ - års lønnet praktik. De studerende rekrutteres i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg.

Hent praktikbeskrivelse

 

Psykolog

Der er løbende tilfælde, hvor barnets/den unges udfordringer har en kompleksitet, hvor et supplement til den pædagogiske foranstaltning er hjælpsomt. I disse tilfælde vurderes behovet nøje, således at den ekspertise der søges, kan være til så stor hjælp for barnet/den unge som muligt. Ofte vurderes det, at et samarbejde med fx. en psykolog og den ansvarlige pædagog omkring barnets udfordringer, vil være den optimale mulighed for at hjælpe barnet/den unge videre i sin udvikling. Beslutningen om psykologisk bistand til et barn eller en ung tages altid i samarbejde med sagsbehandler.

I øvrigt superviseres personalegruppen regelmæssigt af en fast tilknyttet ekstern supervisor.

 

Tak

Vi tager glædeligt imod, når mennesker ønsker at gøre en særlig indsats for "vores børn". Heldigvis er der et stort ønske om at hjælpe og støtte vores børn og unge, trods det at vi lever i en tid med "økonomisk krise og afsavn". Det er dejligt, når et firma, en forening eller en privatperson tænker på, at børnene sikkert bliver glade for en ekstra oplevelse, biograftur el.lign. Den slags henvendelser er altid velkomne og bliver modtaget med glæde.

 

Tak, men nej tak

sko

Der er situationer, hvor vi på børnenes vegne takker nej. Selvom brugt tøj, og "glemmekassen" på en skole tilbydes i bedste mening, er det vigtigt for os at pointere, at børn og unge, der bor på en institution, ikke er fattige i den forstand, at de ikke får nyt tøj og legetøj som andre. Vi takker derfor nej, når slidte ting af den slags tilbydes.

Ønsker man at forære noget til os, og er man i tvivl om relevansen, er man derfor altid meget velkommen til at kontakte os om det på forhånd.